سرورهای مجازی شرکت برروی سیستم عامل لینوکس و ویندوز در مرکزداده های کشورهای آمریکا و هندوستان آماده بهره برداری شدند. 

شما مراجعین محترم می توانید جهت بازدید از مشخصات سرورهای مجازی لینوکس به لینک
http://www.arsgroupco.com/cart.php?gid=11 

مراجعه نمایید و همچنین جهت بازدید از لیست سرورهای مجازی ویندوز به لینک 
http://www.arsgroupco.com/cart.php?gid=7

مراجعه نمایید.


واحد فروشThursday, February 11, 2016

<< بازگشت