هاست لینوکس

100 ساعت گارانتی بازگشت وجه

LN-250MB


فضا : 250 مگابایت
ترافیک ماهانه : 5 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
55,000 تومان
سالانه
LN-500MB


فضا : 500 مگابایت
ترافیک ماهانه : 7 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
85,000 تومان
سالانه
LN-1GB


فضا : 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 10 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
130,000 تومان
سالانه
LN-2GB


فضا : 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 20 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
195,000 تومان
سالانه
LN-5GB


فضا : 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 30 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
290,000 تومان
سالانه
LN-10GB


فضا : 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 50 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
430,000 تومان
سالانه
LN-20GB


فضا : 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه : 70 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
محل دیتاسنتر : اروپا


مشاهده اطلاعات بیشتر
650,000 تومان
سالانه